Đã bán 186. HALL 10 WAR NGON 6K9 GEMS
Đã bán 182. HALL 10 WAR NGON 5K GEMS
Đã bán 178. HALL 10 WAR NGON K27 Q40
Đã bán 177. HALL 10 GIÁ TỐT
Đã bán 174. HALL 10 K21 Q31
Đã bán 168. HALL 10 K22 Q36
Đã bán 158. HALL 10 MAX ĐẸP
Đã bán 145. HALL 10 MAX LINH WAR NGON