Đã bán 227.HALL 10 NGON
Đã bán 213. HALL 10 ĐẸP
Đã bán 195. HALL 10 RUSH 9 NGON
Đã bán 192. HALL 10 WAR NGON K26 Q28
Đã bán 186. HALL 10 WAR NGON 6K9 GEMS
Đã bán 185. HALL 10 WAR NGON 6K5 GEMS
Đã bán 184. HALL 10 WAR NGON 5K2 GEMS
Đã bán 183. HALL 10 WAR NGON 6K1 GEMS
Đã bán 182. HALL 10 WAR NGON 5K GEMS
Đã bán 178. HALL 10 WAR NGON K27 Q40