Đã bán 277. HALL 11 WAR NGON
Đã bán 260. HALL 11 ĐẸP
Đã bán 255. HALL 11 WAR TỐT
Đã bán 249. HALL 11 WAR TỐT !
Đã bán 237. HALL 11 MAX
Đã bán 225. HALL 11 WAR NGON
Đã bán 223. HALL 11 NGON ĐẸP
Đã bán 212. HALL 11 WAR NGON
Đã bán 203. HALL 11 RUSH ( 8 )