Đã bán 297. HALL 13 MAX HERO
Đã bán 296. HALL 13 LÍNH ĐẸP
Đã bán 295. HALL 13 NGON
Đã bán 294.HALL 13 GIÁ RẺ
Đã bán 291. HALL 13 NGON
Đã bán 290. HALL 13 VIP
Đã bán 288. HALL 13 WAR TỐT
Đã bán 287. HALL 13 WAR NGON
Đã bán 286. HALL 13 WAR NGON
Đã bán 285. HALL 13 MAX ALL