Hướng Dẫn Khách Hàng , check thông tin tài khoản :

Đối Với Android đăng nhập trên trang : https://www.google.com.vn/ , mail pass .

 

Đối Với IOS đăng nhập trên trang : http://appleid.apple.com/ , id pass và câu hỏi bảo mật  .