Đã bán 232. HALL 12 VIP
Đã bán 231. HALL 12  K39 Q51 W30
Đã bán 230. H12 KQ 5X
Đã bán 228. HALL 12 VIP
Đã bán 227.HALL 10 NGON
Đã bán 226. HALL 12 VIP
Đã bán 225. HALL 11 WAR NGON
Đã bán 223. HALL 11 NGON ĐẸP
Đã bán 222. HALL 12 KQ 6X