Shop Thu Mua

Chỉ Thu Mua Các Acc Chưa Link SPC ID

Android - mail , pass ( sđt đăng ký bảo mật nếu có )

Ios - id - pass - câu hỏi bảo mật ( hoặc đăng ký sđt )

 

Hall 9 - Max King Queen 30

Hall 10 - Max King Queen 40

Hall 11 - Max King Queen 50 . Warden 20

Hall 12 - King Queen 55+ . Warden 20

 

Liên Hệ Trực Tiếp

https://www.facebook.com/nguyen.kidden