UPDATE 22/10

Bản cập nhật cân bằng 22/10/2018:
- Siege Machine: 
+ Giảm thời gian mua còn 20 phút cho tất cả levels.
+ Giảm giá xuống 100k vàng cho tất cả levels.
+ Bây giờ khi donate sẽ nhận được 30 EXP.
- Công trình:
+ Thêm 1 trụ Inferno ở TH12.
+ Xbow: Giảm lượng sát thương:
* Level 3: 80 -> 70
* Level 4: 90 -> 80
* Level 5: 110 -> 100
+ Trụ Eagle: Tăng lượng sát thương và sóng xung kích:
* Level 1: Sát thương 250 -> 300, Xung kích 15 -> 20
* Level 2: Sát thương 300 -> 350, Xung kích 20 -> 25
* Level 3: Sát thương 350 -> 400, Xung kích 25 -> 30
+ Trụ Air: Tăng lượng máu
* Level 7: 1110 -> 1100
* Level 8: 1170 -> 1200
* Level 9: 1230 -> 1300
* Level 10: 1290 -> 1400
+ Bẫy bong bóng đỏ: Thêm 1 level và bán kính hoạt động giảm từ 5 xuống 4.
+ Bomb nhỏ: Thêm 1 level và rút ngắn thời gian trì hoãn từ 2 giây xuông 1.5 giây.
- Các mỏ tài nguyên: mỏ vàng, mỏ dầu, mỏ dầu đen đều dc tăng lên 1 level.
- Walls: Thêm 100 wall 13, bây giờ có thể nâng cấp tổng cộng 200 wall 13.
- Bẫy Lốc: gồm 3 cấp độ cũng sẽ có mặt trong bản cập nhật này.